Документи до вступу

Для вступу в ліцей потрібно подати наступні документи:

1. Заява на ім’я директора навчального закладу, в якій вказати обрану професію.

2. Документ про освіту (оригінал).

3. Паспорт (копія).

4. Ідентифікаційний код (копія).

5. Копія чорнобильського посвідчення (при наявності).

6. Довідку з місця проживання, в якій  вказати склад сім’ї.

7. Фотокартки 3х4 – 6 штук.

8. Медичні довідки (форма 086-У),(форма 086-1/о).

9. Довідка про профілактичні щеплення.

10. Копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (при наявності)

Примітка: В особовій справі дитини-сироти повинні бути документи стосовно обох батьків. Лише за цієї умови її статус буде підтвердженим.

Прийом до ліцею здійснюється шляхом конкурсного відбору за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту, або повну загальну середню освіту та за результатами співбесіди.