Бібліотека ліцею

Нормативні документи, які регламентують діяльність бібліотеки

У своїй діяльності бібліотека Рокитнівського професійного ліцею керується: Конституцією України; Законами України: “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”; постановами Кабінету Міністрів України; розпорядженнями Кабінету Міністрів України; нормативними актами Міністерства освіти і науки України; статутом навчального закладу; наказами директора ліцею.

На цій сторінці ви знайдете нормативні документи, які регламентують діяльність бібліотеки.

Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Закон України “Про професійну (професійно-технічну) освіту”

Закон України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”

Інстукція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури

Інструкція з обліку документів, що знаходяться і бібліотечних фондах

ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури

Кваліфікаційні вимоги до бібліотекарів

Про внесення змін до інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно – технічних навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації

Бібліотека – це той храм,

де завжди народжується і зберігається духовність.

Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя»,

«притулок мудрості», «аптека для душі».

В. Сухомлинський

Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом закладу професійної (професійно-технічної) освіти і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесів як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором ліцею.

Основні напрямки роботи:

  • підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які включають найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; 
  • формування бібліотечного фонду; 
  • надання системної, цілеспрямованої допомоги учням в опануванні ними знань з основ наук і на цій основі формування особистості з високим рівнем громадянської свідомості, належним правовим і поведінковими нормами; 
  • забезпечення реалізації таких принципів функціонування бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і кропітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки; 
  • формування в учнів вміння використання відкритого доступу до книжкових фондів, вміння читача вільно орієнтуватись в цілому комплексі джерел; 
  • підвищення матеріальної бази бібліотеки. 

Всю бібліотечну роботу в ліцеї організовує бібліотекар Альона БУНЬКО.